Aspergeloofverbranding


Aspergeloofverbranding

Het aspergeseizoen is al weer een tijdje voorbij, het asperge loof wat nu op het veld staat is aan het afsterven(bruin worden).
Het geeft al zijn energie opgedaan in de zomer door het zonlicht (fotosynthese) af aan de wortels in de vorm van suikers, als nieuwe voedingsbron voor het volgend jaar.
Het asperge loof wordt helemaal bruin. Symbolisch wordt een beetje loof verbrand georganiseerd door het Brabants Asperge Genootschap.
Begin november zal ik het asperge loof gaan hakselen.
Door de komende kou is de aspergeplant in rust, als de grondtemperatuur hoger wordt zal de asperge aan nieuwe productie beginnen.